Skip to main content

  • Tove Midtsundstad

Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2018
 
  • 35    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget    
  • 1504-7989

Midtsundstad, T. (2018).Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 35(4):313-329.