Seniorpolitikk

Virksomheters seniorpolitikk, eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsadferd er et viktig forskningstema på Fafo. Vi har bred metodisk og teoretisk kompetanse innen feltet og godt utbygde nasjonale og internasjonale nettverk

. Målet med vår forskning er å:

  1. kartlegge holdninger til seniorer og eldre arbeidskraft
  2. kartlegge utbredelsen av seniorpolitikk og seniortiltak i norsk arbeidsliv
  3. analysere og forklare ulikheter i virksomheters holdninger, engasjement og virkemiddelbruk
  4. bidra til et styrket handlingsgrunnlag for virksomheter og organisasjoner som arbeider med seniorpolitikk
  5. analysere effektene av de ulike seniorpolitiske tiltakene og virkemidlene som er iverksatt
  6. sammenligne og forklare forskjeller i lands seniorengasjement, og variasjon i seniorers yrkesdeltakelse

Fafo benytter ulike datakilder og metoder i sin forskning på seniorpolitikk. Vi har ekspertise innen kvalitative metode, og gjennomfører casestudier, følgeforskning og aksjonsforskning. Vi har også lang erfaring i å utforme og analysere surveyundersøkelser rettet mot så vel arbeidsgivere som arbeidstakere, samt i tilrettelegging og analyse av registerdata og koblede survey- og registerdata.

Vi gjennomfører kausalanalyser for å måle effekter av regelendringer og/eller særskilte tiltak eller ordninger, og foretar analyser av eldres yrkesdeltakelse og pensjoneringsatferd. I forskningen har vi et komparativt perspektiv. Kunnskap om andre lands politikk på områder er derfor vesentlig i vår tilnærming.

Forskere

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2020:18
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:27
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2017:18
Fafo-rapport 2017:03
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2016:41
Fafo-rapport 2016:22
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Fafo-rapport 2015:49
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2015:03
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:30
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2013:07
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2013:04
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Fafo-notat 2013:01
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2011:23
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Fafo-rapport 2009:16
Fafo-rapport 2008:16
Christer Hyggen
Fafo-rapport 2007:39
Fafo-rapport 2007:37
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 2007:28
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2007:06
Fafo-rapport 2006
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Fafo-notat 2003:13
Fafo-notat 2002:13
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 223
Fafo-notat 1997:20
Fafo-notat 1994:02
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Espen Dahl
Fafo-rapport 150
Anne K. Waldrop
Fafo-rapport 133
Fafo-notat 808

Tove Midtsundstad og Åsmund Hermansen

The Effects of Retention Measures on Retirement Timing—Do Financial Crises Matter?

Frontiers in Sociology

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning

European Journal of Education

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

European Journal of Education

Å. Hermansen og T. Midtsundstad

The effect of retaining bonuses on delaying early retirement – financial incentives revisited

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?

Occupational Medicin

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad

Retaining older workers - an anlysis of company syrveys from 2005 and 2010

International Journal of Manpower

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen and Å. Hermansen

Tilrettelegging og seniortiltak – påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering?

Søkelys på arbeidslivet

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?

AI & Society

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life

Sociologia del lavoro

T. Midtsundstad, Å. Hermansen and R. A. Nielsen

Effects of companies’ initiatives to reduce early retirement among older workers.

Nordic Journal of Working Life Studies

T. Midtsundstad

Går vi av tidlig for å pleie mor?

Søkelys på arbeidslivet

T. Midtsundstad

Virksomheten som sosialpolitisk aktør

Tidsskift for Velferdsforskning

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør

LO Aktuelt

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste

T. Midtsundstad

En betydelig seniorutfordring i staten

SSPs nyhetsbrev

T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på dansk

SSPs nyhetsbrev

T. Midtsundstad

Arbeidslivet - inkluderende og ekskluderende på samme tid

Orienterer (Aspekter fra 2010)

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Fortsatt lite kunnskap om tiltakenes effekter

Arbeidsmiljø

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid

BRIS Rehabiliteringsmagasinet

T. Midtsundstad

Sammensatte årsaker til tidligpensjonering

SSPs Nyhetsbrev 45+

Tove Midtsundstad

Alder ingen hindring?

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Nielsen, R. A. & Midtsundstad, T.

Labour market mobility among older workers in Norway

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendrag (s. 4-8)

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Sammendragsnotat

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Åsmund Hermansen

Retaining Older Workers

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2016
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Anne Inga Hilsen
Prosjektslutt: 2017
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2018
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2014
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad

Prosjektleder: Jon M. Hippe
Prosjektslutt: 2012
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2015
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2013
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2011
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2006
Fullførte prosjekter

Prosjektleder: Tove Midtsundstad
Prosjektslutt: 2007
Fullførte prosjekter