Konferansepapere

Rapportsøk

Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de?

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

2017

Forskningstema: Seniorpolitikk Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de?