Skip to main content

Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de?

Konferansepapere |  2017
22. mai 2017

Midtsundstad, T. & Nielsen, R. (2017). Seniorer som starter for seg sjøl - hvem er de og hva gjør de? Paper til nordisk forskerkonferanse i regi av FOSA-nettverket, Raumergården Gjerdrum, 8. og 9. juni 2017.

Fafo-forskere