Skip to main content

Kompetansetiltak for seniorer i arbeidslivet - forundersøkelse


Selv om økt utdanning viser seg å ha en positiv sysselsettingseffekt vet vi at mange seniorer i Norge ikke deltar i videreutdanning. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hva som skal til for at flere voksne deltar. Forprosjektet skal kartlegge mulighetene for å gjennomføre et hovedprosjekt som ser på kompetansebestemmelsene i tariffavtalene og deres betydning for seniorers delakelse i livslang læring

Delprosjekt under tema 3a, PensjonsLAB

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2020
  • Avsluttes:
    desember 2021

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet