Fafo-notater

Rapportsøk

Alderisme, seniorpolitikk og senkarrierepolitikk

Anne Inga Hilsen

Fafo-notat 2021:18

10355

Forskningstema: Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Gjør satsning på seniorpolitikk seniorer en bjørnetjeneste? Blir arbeidstakere som aldri har tenkt på seg selv som gamle, plutselig definert som en særgruppe som trenger særskilt innsats gjennom en aktiv seniorpolitikk? Definerer ønsket om mangfold i arbeidslivet folk som forskjellige gjennom å skille dem ut som særgrupper i motsetning til «normalen»? I dette notatet reflekterer forsker Anne Inga Hilsen over disse spørsmålene og foreslår alternative betegnelser som ikke fokuserer så mye på individet og alder.

Utgitt: 2021 Id-nr.: 10355