Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen

Hvordan skape gode senkarrierer?

  • Fafo-rapport 2018:40
  • Fafo-rapport 2018:40

Senter for seniorpolitikk (SSP) har lansert kampanjen #de15beste. Den handler om karriereutvikling etter fylte 50 år. Vi stilte spørsmål til 20 seniorer som hadde tatt jobbmessige grep, enten skiftet oppgaver, funksjon, stilling eller jobb, om hva som skal til for at «de neste 15 årene av yrkeskarrieren kan bli de 15 beste». Historiene fra seniorene handler om at det er viktig å ta utfordringene og være åpen for ny læring. Støtte fra omgivelsene gjør det lettere å skifte beite. Uansett er det viktig å ikke bli sittende i en jobb eller på en arbeidsplass uten engasjement og utvikling.

Sammendrag

#de15beste er en kampanje i regi av Senter for seniorpolitikk, og de har også finansiert denne undersøkelsen. Hva skal til for å skape gode senkarrierer? – det er spørsmålet som forsøkes besvart gjennom en intervjuundersøkelse med 20 seniorer i alderen 52–70 år. Noen av disse 20 har gått inn i nye oppgaver, fått nye roller på arbeidsplassen, skiftet stilling eller byttet jobb. Uansett er de valgt ut fordi de har tatt aktive grep for å sikre faglig og personlig utvikling i sine senkarrierer. For en del har dette medført jobbskifte, og undersøkelsen viser at det går an å skifte jobb etter 50.

Gode senkarrierer forutsetter kompetanseutvikling hele veien, både for å lære noe nytt og for å mestre nye oppgaver og arbeidsområder. Selv der man ikke har gjort store endringer, har jobben endret seg med tiden, enten det er i form av omstillinger eller nye dataverktøy. Livslang læring har gitt seniorene erfaringer med at de kan lære noe nytt og en trygghet som gjør at de har grepet muligheten når nye utfordringer har dukket opp. Alle de intervjuede snakket om å gripe muligheten, om å like utfordringer og om høy jobbmotivasjon. Spennende og utfordrende jobber gjorde at de hadde lyst til å jobbe lenge, men flere pekte også på endringer i arbeidslivet/sektoren som kunne endre dette valget.

I all hovedsak hadde de ikke opplevd alder som et tema eller som noen hindring ved endringer i arbeidslivet. Flere av de som hadde skiftet jobb eller stilling pekte på at hvis man enten er kjent fra før eller allerede er vurdert som å ha kompetanse god nok til å bli innkalt til intervju, så er alder ikke så relevant.

Flere forteller om faktorer som gjorde at man måtte endre karriereløpet. Helseproblemer kunne gjøre at man måtte søke seg over til annen type jobb enn den man hadde. Familieetablering kan endre karrierevalg, både på grunn av hvor krevende jobben er og hvor man bosetter seg (lokalt arbeidsmarked).

Seniorpolitiske tiltak som liberale permisjonsregler for seniorer og tilgang til retrettstillinger, kan gjøre at man både kunne og ville jobbe lenge. Tilbud om karriererådgivning/coaching kan hjelpe med å bli klar over hva man vil og få støtte til å gjøre noe med det.

I intervjuene ble det spurt om de hadde noen gode råd til andre for å sikre en god senkarriere. Følgende punkter ble nevnt:

  • «Hva skal til for at de 15 neste skal bli de 15 beste» er et spørsmål den enkelte bør stille seg selv, og det kan være et nyttig spørsmål i medarbeidersamtalen ved 50-årsalder.
  • Støttende og positivt nettverk ble trukket frem som verdifullt. Snakk med dem rundt deg som kan støtte deg i å ta de nødvendige grep.
  • Det er viktig å selv ta grep, spørre seg om man er på riktig sted, i riktig jobb. Hvis svaret er negativt, bør man aktivt lete etter alternativ, enten på nåværende arbeidsplass eller i annen jobb. Hvis svaret er positivt, bør man sørge for å ha en jobbsituasjon med utfordringer som sikrer faglig og personlig utvikling også i senkarrieren.
  • Publisert: 17. desember 2018
  • Ordrenr. 20689

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk