Skip to main content

Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?


Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Hovedformålet har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer som har betydning for henholdsvis å gå av tidlig, trappe gradvis ned eller fortsette i arbeid på fulltid etter fylte 62 år.

Prosjektet baserer seg på data fra en surveyundersøkelse blant 1201 personer født i 1943, 1946 og 1949. Alle i utvalget var yrkesaktive som 55-åringer, og de ble intervjuet i august–oktober 2012, da de var mellom 62 og 69 år gamle, og enten pensjonerte eller yrkesaktive.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2010
  • Avsluttes:
    mars 2013

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret