Skip to main content

Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren


Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2010
  • Avsluttes:
    november 2011

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret