Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

A review of the research literature on adult learning and employability

Tove Midtsundstad

European Journal of Education 54(1) Wiley 2019

Last ned/download

Forskningstema: Livslang læring Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer

A review of the research literature on adult learning and employability