Skip to main content

Ansettelsesmuligheter og videreopplæring for seniorer


Prosjektet har til hensikt å utdype vår forståelse av sammenhengen mellom livslang læring og ansettelsesmuligheter for eldre voksne.

Ved å gjennomføre både kvantitative og kvalitative studier vil vi søke å identifisere de formene og banene for læring som er mest befordrende for ansettelse av eldre voksne og utforske om det er hull eller svakheter i gjeldende nasjonal politikk på dette området. Bedre og mer målrettede tiltak som retter seg mot elever i senere karriere kan øke deres arbeidsevne og deres motivasjon til å utsette pensjonisttilværelsen, og dermed bidra til mer aktiv aldring og reduserte offentlige kostnader til pensjoner og helsetjenester.

Prosjektet er organisert i fem distinkte, men relaterte arbeidspakker (WP). Ettersom vi prøver å etablere koblinger mellom ulike forskningsstrømmer, vil vi gjennomføre en systematisk gjennomgang av nyere litteratur og politiske tiltak i WP1. WP2 skal analysere sammenhengen mellom livslang læring og fortsatt deltakelse av eldre norske voksne i arbeid. WP3 vil analysere hvordan evnen til å forbli i arbeid kan være relatert til livslang læring og ferdigheter blant eldre voksne. I WP4 skal vi studere læringsløp på arbeidsplassen og i WP5 skal vi engasjere eksterne interessenter og formidle våre funn i form av akademiske publikasjoner og en løpende dialog med HR-ledere og de som påvirker politikken for eldre ansatte.

 • WP1: Systematisk gjennomgang av nyere litteratur og politiske tiltak. Leder: T. Midtsundstad (Fafo). Deltakere: Alle medlemmer av prosjektgruppen.
 • WP2: Livslang læring og fortsatt deltakelse av eldre norske voksne i arbeid. Leder: P. Børing (Nifu). Deltakere: T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & J. B. Grøgaard.
 • WP3: En komparativ studie av evnen til å være ansatt, livslang læring og ferdigheter. Leder: Richard Dejardins (UCLA). Deltakere: P. Børing, R. A. Nielsen,T. Midtsundstad & J.B.Grøgaard.
 • WP4: Lærebaner på arbeidsplassen. Leder: Trine Deichman-Sørensen (HiOA). Deltakere: A. I. Hilsen, D. Sutherland Olsen, T. C. Carlsten + 1 postdok.
 • WP5: Policyanbefalinger, formidling og involvering av interessenter. Leder: D. Sutherland Olsen (Nifu). Deltakere: Alle medlemmer av prosjektgruppen.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2016
 • Avsluttes:
  desember 2021

Oppdragsgiver

 • Norges forskningsråd

Partnere

 • HiOA
 • Senter for seniorpolitikk
 • VOX
 • University of california, Los Angeles
 • University of Oxford
 • University College London

Bærekraftsmål