Skip to main content
  • Christer Hyggen

Slitne kvinner og farlige menn

Om grunnlaget for særaldersgrenser i Norge

  • Fafo-rapport 2008:16
  • Fafo-rapport 2008:16

I denne rapporten har vi vurdert behovet for særaldersgrenser og foretatt en gjennomgang av pensjoneringsmønsteret til ulike yrkesgrupper med særaldersgrense, og dessuten sammenlignet med hva som er vanlig hos andre grupper. Til slutt analyserer vi hva som kan skje med særaldersgrensene i et nytt pensjonssystem. Følgende spørsmål stilles:
• Medfører tjenesten for ansatte i yrker med særaldersgrense større fysisk eller psykisk belastning enn tjenesten for ansatte i yrker uten særaldersgrense?
• Stiller tjenesten større krav til fysiske eller psykiske egenskaper enn tjenesten for ansatte i yrker uten særaldersgrense?
• På hvilken måte skiller pensjoneringsmønsteret blant ansatte i stillinger med særaldersgrense seg fra andre?
• Hvordan vil en mulig endring i særaldersgrenser slå ut for grupper som i dag omfattes av ordningen, og hva vil skje i møtet med en pensjons­reform?
Beregningene og analysene i rapporten er basert på levekårsundersøkelsene fra Statistisk sentralbyrå og omfattende registermateriale fra Statens ­pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

  • Publisert: 18. februar 2008
  • Ordrenr. 20058
Last ned publikasjonen

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Fornyings- og admdepartementet