Skip to main content

Aldersgrenser/Særaldersgrenser


   

En analyse av bakgrunn og behov for særaldersgrenser. Prosjektet gjennomfører tre analyser. En av behovet for særaldersgrenser ift arbeidets art og risiko. En om pensjonersgrmøsnter til ulike yrkesgrupper med særaldersgrenser. og tilsist en vurdering av hvordan det nye tidlig pensjonssystemet, ny AFP og den nye uførepensjonsordningen vil innvirke på behovet for særaldergrenser i ulike grupper.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2007
  • Avsluttes:
    februar 2008

Oppdragsgiver

  • Fornyings- og admdepartementet