Fafo-rapporter

Rapportsøk

Norske lederlønninger 2006

Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2008:17

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jørgen Svalund

I denne rapporten følger vi lønnsutviklingen blant toppledere i større norske selskaper. For tredje gangen ser vi på ledernes lønn, og vi beskriver utviklingen i identifiserbare selskaper i Norge. Vi følger utviklingen fra 1998 til 2006. Utviklingen blir dokumentert gjennom Fafos lederlønnsbarometer, som er etablert på oppdrag fra Landsorganisasjonen i Norge (LO). Vi beskriver også sider ved tilgangen til data om ledernes lønninger, rapportering av ledernes lønninger og lovverk rundt dette.

Utgitt: 2008 Id-nr.: 20059