Skip to main content
Jørgen Svalund

Norske lederlønninger 2006

  • Fafo-rapport 2008:17
  • Fafo-rapport 2008:17

I denne rapporten følger vi lønnsutviklingen blant toppledere i større norske selskaper. For tredje gangen ser vi på ledernes lønn, og vi beskriver utviklingen i identifiserbare selskaper i Norge. Vi følger utviklingen fra 1998 til 2006. Utviklingen blir dokumentert gjennom Fafos lederlønnsbarometer, som er etablert på oppdrag fra Landsorganisasjonen i Norge (LO). Vi beskriver også sider ved tilgangen til data om ledernes lønninger, rapportering av ledernes lønninger og lovverk rundt dette.

  • Publisert: 19. februar 2008
  • Ordrenr. 20059
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere