Skip to main content
  • Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Arbeid og pensjon i kommunal sektor

Analyse av survey- og registerdata fra før og etter pensjonsreformen

  • Fafo-rapport 2014:45
  • Fafo-rapport 2014:45

Rapporten gir en bred beskrivelse av kommunalt ansattes pensjoneringsmønster over tid. Vi analyserer deres pensjoneringsatferd og betydningen av AFP-ordningen og særaldersgrensene. Vi kartlegger kommuneansattes kunnskap om pensjonsreformen og de kommunale pensjonsordningene, inkludert holdningen til levealdersjustering og avkortning av pensjon ved tidlig uttak. Videre beskrives kommunenes arbeid med å tilrettelegge for lengre yrkeskarrierer og en mest mulig fleksibel overgang fra arbeid til pensjon og virkningene av dette.

  • Publisert: 12. desember 2014
  • Ordrenr. 20392