Skip to main content
  • Fafo-rapport 2014:43
  • Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin

Når aktivering blir ydmykelse

En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV

  • Fafo-rapport 2014:43
 

Denne studien belyser møtet mellom NAV og somaliske innvandrere – en flyktninggruppe som kommer fra et land hvor staten kollapset for mer enn 20 år siden. Mange mangler grunnleggende utdanning, og de har gjerne liten tillit til offentlige institusjoner. Aktiveringspolitikken i NAV er ikke tilpasset de særskilte behovene til denne gruppen, noe som fører til at mange somaliske brukere blir motløse og opplever NAV-tiltakene som ydmykende. NAV-ansatte kan på sin side oppleve somalierne som vanskelige brukere. Dette blir en selvforsterkende ond sirkel, og det er grunn til å tro at det kan få negative konsekvenser for somaliernes deltakelse i det norske samfunnet og for deres tillit til offentlige institusjoner generelt.

  • Publisert: 7. oktober 2014
  • Ordrenr. 20390
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0149-9 (papirutgave) ISBN 978-82-324-0150-5 (nettutgave)ISSN 0801-6143