Fafo-rapporter

Rapportsøk

Når aktivering blir ydmykelse
En studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV

Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin

Fafo-rapport 2014:43

Nettutgave

Forskningstema: Det flerkulturelle samfunnet

Prosjekt: Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV

Forskere på Fafo: Olav Elgvin, Jon Horgen Friberg

Denne studien belyser møtet mellom NAV og somaliske innvandrere – en flyktninggruppe som kommer fra et land hvor staten kollapset for mer enn 20 år siden. Mange mangler grunnleggende utdanning, og de har gjerne liten tillit til offentlige institusjoner. Aktiveringspolitikken i NAV er ikke tilpasset de særskilte behovene til denne gruppen, noe som fører til at mange somaliske brukere blir motløse og opplever NAV-tiltakene som ydmykende. NAV-ansatte kan på sin side oppleve somalierne som vanskelige brukere. Dette blir en selvforsterkende ond sirkel, og det er grunn til å tro at det kan få negative konsekvenser for somaliernes deltakelse i det norske samfunnet og for deres tillit til offentlige institusjoner generelt.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20390