Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV

Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan når på en bedre måte.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo
  • Prosjektleder:

Oppdragsgiver

  • NAV Økonomitjeneste