Skip to main content
  • Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg

Et skritt på veien

Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

  • Fafo-rapport 2014:50
  • Fafo-rapport 2014:50

Denne rapporten evaluerer Handlingsplan for å bedre levekårene for rom i Oslo. Rapporten tar for seg erfaringene fra gjennomføringen av de konkrete tiltakene i planen og gir en vurdering av hvorvidt disse har hatt tilsiktet effekt.

Undersøkelsene tyder på at tiltakene i planen i liten grad har ført til mindre diskriminering eller en vesentlig bedring av levekår blant rom. Arbeidet med tiltakene har uansett gitt norske myndigheter et langt bedre utgangspunkt for å utvikle nye og mer presise tiltak for rom, da de har fått langt bedre kunnskap om og kontakt med gruppen. Avslutningsvis diskuterer vi hvordan vi kan forstå levekårsutfordringene for denne gruppen i dag, og peker på hvilke utfordringer man bør fokusere på om man ønsker å bedre levekårene for rom i Norge.

  • Publisert: 30. desember 2014
  • Ordrenr. 20397
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet