Skip to main content

Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009


Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren ved hjelp av tidligtrlensjonsrater, pensjoneringskurver og tall som viser forventet (reell) pensjoneringsaldernevnt, beskrive varíasjonen i tidligpensjoneringsmønsteret og bruk av ulike ordninger over tid og mellom grupper, og g¡øre analyser av årsqkene til tidligavgangen, basert på data fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK), tilsvarende det som er gjort i Fafo-rapport 509 og2007:39.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2010
  • Avsluttes:
    mai 2011

Oppdragsgiver

  • Pensjonskontoret