Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten

T. Midtsundstad

Søkelys på arbeidsmarkedet 21(1) Institutt for Samfunnsforskning 2003

Les mer/Read more

Forskningstema: Pensjon Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten