Skip to main content

Seniorer i pleie og omsorg


Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i pleie og omsorg.

Vi spør:

 • hvordan de opplever arbeidshverdagen
 • hvilke utfordringer de har (som seniorer)
 • hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket
 • om de opplever anerkjennelse
 • hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse
 • hvor lenge seniorene normalt er i arbeid
 • hvor mange som kombinerer pensjon og arbeid og hvorfor.

Med andre ord, om pleie- og omsorgssektoren oppleves som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for stå lenge i arbeid og hvilken betydning pensjonssystemet har i den sammenheng.

Det gjøres ved å sammenfatte foreliggende relevant forskning og statistikk om eldre arbeidstakere i sektoren. I tillegg vil vi gjennomføre kvalitative intervjuer med et utvalg seniorer, tillitsvalgte og ledere innen pleie og omsorg.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  april 2019
 • Avsluttes:
  august 2021

Oppdragsgiver

 • Senter for seniorpolitikk

Bærekraftsmål