Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Sustainable Healthy Working Life for All Ages—Work Environment, Age Management and Employability

Nilsson, K., Nygård, C-H. Midtsundstad, T., Nyquist, P. & Crawford, J.

International Journal of Environmental Research and Public Health 20(3) - Special Issue "Sustainable Healthy Working Life for All Ages—Work Environment, Age Management and Employability" MDPI 2023

Download

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Et bærekraftig arbeidsliv for alle - utfordringer og muligheter

Sustainable Healthy Working Life for All Ages—Work Environment, Age Management and Employability