Skip to main content

Utfordringer og muligheter for yrkesmobilitet for 50+-befolkningen


Målet med prosjektet er å utforske eksisterende mobilitetsmønstre (skifte av jobber/karrierer) blant eldre arbeidstakere (50+), og analysere forutsetninger for vellykkede overganger (mobilitet).

Det er i økende grad anerkjent at individers evne til å arbeide i eldre alder kan kreve en eller annen form for jobbmobilitet. Enkeltpersoner kan trenge å bytte jobb fordi de mister jobben, eller fordi arbeidet de gjør ikke lenger passer for dem.

Behovet for mer kunnskap om disse spørsmålene ble også uttalt av de som deltok på våre forprosjekter i mai og juni 2015.

Målet med prosjektet er å utforske eksisterende mobilitetsmønstre (skifte av jobb/karriere) blant eldre arbeidstakere (50+), og analysere forutsetninger for vellykkede overganger (mobilitet).

Forskningsmetoden kombinerer register- og undersøkelsesanalyser med kvalitative case-studier og livsløpsanalyser. Dette lar oss analysere mobilitet for eldre arbeidstakere (50+) og studere ulike sekvenser i sene karrierer.

For å supplere det norske perspektivet og erfaringene, og for å se hvordan ulike kulturelle, lovgivende og regulatoriske kontekster påvirker rekruttering, mobilitet og sene karrierer, skal prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskere fra Storbritannia.

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  februar 2016
 • Avsluttes:
  desember 2021

Oppdragsgiver

 • Norges forskningsråd

Partnere

 • University of Kent
 • University of Brighton
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens seniorråd