Skip to main content

  • T. Midtsundstad og H. Bogen

Seniorpolitikk – behov for justering? Analyse av praksis i seks foregangskommuner

  • Søeklys på arbeidslivet  | 
  • 2011
 
  • 28(1-2)    
  • Universitetsforlaget

T. Midtsundstad & H. Bogen (2011). Seniorpolitikk - behov for justeringer? Analyse av praksis i seks foregangskommuner. Søkelys på arbeidslivet, vol. 28(1-2):89-106.