Skip to main content

Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere


   

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gi kunnskap og anvendbar dokumentasjon for KS og kommunesektoren om hvordan redusere mengden arbeidstakere som forlater yrkeslivet før oppnådd pensjonsalder, det vil si før fylte 67.

Forskere

Tidligere ansatt

Hanne Bogen

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    august 2007

Oppdragsgiver

  • KS