Skip to main content

Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere


   

Hovedmålsettingen med prosjektet er å gi kunnskap og anvendbar dokumentasjon for KS og kommunesektoren om hvordan redusere mengden arbeidstakere som forlater yrkeslivet før oppnådd pensjonsalder, det vil si før fylte 67.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2005
  • Avsluttes:
    august 2007

Oppdragsgiver

  • KS