Skip to main content

Senioransatte på sykehus – Hvordan beholde seniorene og deres kompetanse lenger?


Hovedmålet med prosjektet er å bidra til et oppdatert faktagrunnlag om hvordan det er å være senior i sykehus for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere med pasientkontakt, samt å angi hva som kan være egnede tiltak for at flere kan, og vil, fortsette noen år til.

I prosjektet kartlegges og analyseres:

 1. Rammebetingelser, bemanningssituasjon og frafall (oversikt)
 2. Veier ut (og ev. inn) av sykehussektoren for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere med pasientkontakt 50+
 3. Årsaker/grunner til at enkelte velger å slutte/skifte beite/gå av med pensjon, mens andre velger å bli (ev. vende tilbake)
 4. Seniorenes egne vurderinger og erfaringer i jobben
 5. Forslag/hypoteser om hva som kan bidra til at flere kan og vil arbeide lenger

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  januar 2021
 • Avsluttes:
  april 2022

Oppdragsgiver

 • Senter for seniorpolitikk
  Spekter
  Norsk sykepleierforbund
  Fagforbundet
  Vestre Viken HF
  Sørlandet sykehus HF
  Kommunal landspensjonskasse