Skip to main content
  • Fafo-rapport 2015:49
  • Tove Midtsundstad

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer

En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

  • Fafo-rapport 2015:49
 
Rapporten tar for seg norske virksomheters holdninger til og arbeid med å forebygge og forhindre tidligpensjonering. Målet er å gi økt kunnskap om virksomhetenes forutsetninger for å bidra til lengre yrkeskarrierer og økt yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere.
  • Publisert: 19. november 2015
  • Ordrenr. 20554
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0257-1 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0258-8 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)