Fafo-rapporter

Rapportsøk

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer
En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling

Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 2015:49

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Pensjon, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere.

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Rapporten tar for seg norske virksomheters holdninger til og arbeid med å forebygge og forhindre tidligpensjonering. Målet er å gi økt kunnskap om virksomhetenes forutsetninger for å bidra til lengre yrkeskarrierer og økt yrkesdeltakelse blant eldre arbeidstakere.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20554