Skip to main content
  • Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter

NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

  • Fafo-rapport 2015:41
  • Fafo-rapport 2015:41

Unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv kommer ofte i kontakt med NAV. Hvordan NAV møter og følger opp unge brukere er derfor viktig, både for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, men også for forvaltningen av fellesskapets ressurser. I denne rapporten undersøker vi hva NAV-veiledere mener er de største utfordringene i oppfølgingen av unge brukere, og om en
sterkere grad av spesialisering er gunstig i oppfølgingen av unge. Rapporten ser også på de tre ulike ungdomsgarantiordningene NAV forvalter.

  • Publisert: 10. november 2015
  • Ordrenr. 20446

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Arbeids- og sosialdepartementet