Skip to main content

NAV-kontorenes arbeid med oppfølging av ungdom


I dette prosjektet vil vi undersøke hvilke utfordringer NAV-kontorene opplever i møtet med unge brukere.

Spørsmål vi stiller er blant annet:

 • Hvordan organiserer NAV oppfølgingsarbeidet rettet mot unge?
 • Hvordan fungerer den nye ordningen med egne kontaktpersoner for unge ved enkelte NAV-kontor?
 • Hvordan forholder NAV-ansatte seg til de ulike garantiordningene for ungdom?
 • Hvilke faktorer mener NAV-ansatte påvirker overgangen til utdanning og arbeid for NAVs unge brukere?

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2014
 • Avsluttes:
  august 2015

Oppdragsgiver

 • Arbeids- og sosialdepartementet