Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse

Tove Midtsundstad

Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten Universitetsforlaget 2012

Les mer/Read more

Forskningstema: Pensjon Seniorpolitikk Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse