Skip to main content

Tove Midtsundstad

Traff vi blink? Refleksjoner rundt pensjonsreformen, økt yrkesdeltakelse og seniorpolitikk

Nordisk vâlfärdsforskning/Nordic Welfare Research |  2020
 
5(2)    Oslo    Universitetsforlaget    2464-4161

Midtsundstad, T. (2020). Traff vi blink? Refleksjoner rundt pensjonsreformen, økt yrkesdeltakelse og seniorpolitikk. Nordisk välfârdsforskning/Nordic Welfare Research, 5(2):140-145. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-4161-2020-02-07