Skip to main content
  • Roy A. Nielsen

Tidligpensjonering i kommunal sektor

Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012

  • Fafo-rapport 2014:35
  • Fafo-rapport 2014:35

Rapporten gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år innen KS’ tariffområde for perioden 2002–2012. Analysene bygger på et omfattende registerdatamateriale fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, pensjoneringsrater og bruk av ulike tidligpensjonsordninger etter alder, kjønn og yrke. Separate analyser av tidligpensjoneringsmønsteret i kommuner, fylkeskommuner og i skoleverket inngår også.

  • Publisert: 22. september 2014
  • Ordrenr. 20382
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Kommunenes Sentralforbund