Skip to main content
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

  • Fafo-notat 2016:12
  • Fafo-notat 2016:12
  • Publisert: 2. juni 2016
  • Ordrenr. 10236

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • FARVE