Skip to main content
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad

Teller AFP med?

Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor

  • Fafo-notat 2016:08
  • Fafo-notat 2016:08

Notatet viser at forskjellene i tjenestepensjoner er svært store i privat sektor. Det går et avgjørende skille mellom bedrifter med og uten tariffavtale. Innføringen av AFP har ikke bidratt til å redusere disse forskjellene. Fra 2008 og fram til i dag har det pågått en endringsprosess av tjenestepensjonene, både i AFP-dekkede og ikke AFP-dekkede bedrifter. Mange ytelsesordninger er avviklet eller lukket og erstattet med innskuddspensjoner. I tillegg har en økende andel bedrifter økt sparesatsene i innskuddsordningene, mens få har valgt å redusere sparenivået. Analysen viser imidlertid at på tross av den store pensjonsmessige betydningen av AFP, er det likevel bedrifter med AFP som i størst grad har økt pensjonssparingen og som har erstattet sine ytelsesordninger med mer sjenerøse innskuddssatser. Analysene indikerer at AFP-ordningen ikke teller med som forventet når tjenestepensjonsordninger er endret. Det kan tyde på at det er andre forhold enn AFP ved bedriftene som forklarer tilpasninger av tjenestepensjonene. Samlet ser det ut til at AFP-ordningen ikke har satt seg som en regulær pensjonsordning i arbeidslivet ved at den kalkuleres inn på samme måte som en rettighetsbasert tjenestepensjon. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med aktuarfirmaet Lillevold & Partners.

  • Publisert: 1. juni 2016
  • Ordrenr. 10232