Skip to main content
Dag Olberg

Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri

  • Fafo-notat 2016:10
  • Fafo-notat 2016:10

Dette notatet gir oversikt over nasjonal regulering av daglig og ukentlig arbeidsfri i et utvalg EU-land. Vi undersøker på hvilken måte disse landene har tatt i bruk unntakene som EUs arbeidstidsdirektiv åpner for når det gjelder arbeidstakers rett til daglig arbeidsfri. Oppdragsgiver for prosjektet er Norsk Sykepleierforbund.

  • Publisert: 26. mai 2016
  • Ordrenr. 10234

Fafo-forskere