Skip to main content
  • Guri Tyldum

Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

  • Fafo-notat 2016:09
  • Fafo-notat 2016:09

Dette notatet handler om ungdommer som ikke er bosatt i Norge, og som er mulige ofre for menneskehandel. De kan oppholde seg i Norge som EØS-borgere, papirløse eller asylsøkere uten endelig vedtak. Noen er det mistanke om at har blitt eller vil bli utnyttet i prostitusjon, andre utnyttes til kriminalitet eller andre former for tvangsarbeid. Notatet peker på noen av årsakene til at oppfølgingen av mindreårige som ikke er bosatt i Norge ofte svikter, selv om det foreligger mistanke om utnytting og menneskehandel.

  • Publisert: 22. mai 2016
  • Ordrenr. 10233

Fafo-forskere