Fafo-notater

Rapportsøk

Kapasitet i integreringsapparatet

Erika Braanen Sterri

Fafo-notat 2016:06

Nettutgave

Forskningstema: Integrering og kompetanse , Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Erika Braanen Sterri

Hvilken kapasitet har kommunene i integreringsapparatet, hvor ligger de potensielle utfordringene og hva planlegges av utvidelser? I dette notatet kartlegges og analyseres kommunenes vurderinger av egen beredskap til å håndtere økte asylankomster. Det er skrevet på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10230