Fafo-notater

Rapportsøk

Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet

Henriette Lunde og Jon Rogstad

Fafo-notat 2016:05

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Formålet med dette notatet er å gi en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet, samt å gjøre rede for eksisterende kunnskap om diskriminerende barrierer i arbeidslivet. Notatet er skrevet på oppdrag av Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10229