Skip to main content
  • Henriette Lunde og Jon Rogstad

Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet

  • Fafo-notat 2016:05
  • Fafo-notat 2016:05

Formålet med dette notatet er å gi en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet, samt å gjøre rede for eksisterende kunnskap om diskriminerende barrierer i arbeidslivet. Notatet er skrevet på oppdrag av Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

  • Publisert: 20. april 2016
  • Ordrenr. 10229