Skip to main content
Jon Rogstad
Forsker i permisjon

  Utdanning:

  Dr. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo


Arbeidsområder:

Etniske minoriteter, arbeidsmarked, politisk deltakelse, tillit


Jon Rogstad er professor og forskningsleder ved Fafo, på gruppa Migrasjon, inkludering og kompetanse. Rogstad er dr. polit i sosiologi (2000), og har bred erfaring med studier innen migrasjons- og integreringsforskningen med særlig fokus på diskriminering, politisk deltakelse og sivilsamfunnets betydning. De senere årene har han arbeidet med studier innen kompetansefeltet, og har særlig vært opptatt av frafall i videregående opplæring, og elevens opplevelse av mening, livsmestring og gode læringsmiljøer. Rogstad har publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt. For tiden leder og arbeider Rogstad blant annet med temaer om rekruttering i arbeidslivet og ulike prosjekter knyttet til frafall, livsmestring og overgangen mellom utdanning og arbeid. Rogstad har bred erfaring med innhenting, bruk og analyse av både kvalitative og kvantitative data.

Rogstad var leder av Norsk sosiologforening i to perioder, og har sittet i redaksjonen i Søkelys på arbeidslivet, samt i redaksjonsrådet i Tidskrift for migrasjonsforskning, Sosiologisk tidsskrift og Acta Sociologica. For tiden har han flere verv. Han sitter i styret i Helle Bennets allmennyttige fond og er oppnevnt som medlem av Helsedirektoratet Fagråd for innvandrerhelse.

+47 99251463
Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø
Evaluering av tre tiltak. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:25
Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Suksess og besvær
Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole 2016-2019 Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:09
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På like vilkår?
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn 2017-2019. Sluttrapport
Fafo-rapport 2020:01
Mathilde Bjørnset, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2020:05
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Livsmestring med Flyt
Erfaringer fra to pilotkommuner
Fafo-notat 2019:22
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
I fraværsgrensens dødvinkel
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Digitale skillelinjer
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Motivasjon og mestring
Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
På prøve
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fraværet er redusert, men…
Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Fafo-notat 2016:26
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Rettmessig forskjellsbehandling?
Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Passe inn og passe til
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Grenser for utdanning
Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
«Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet»
En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
Fafo-rapport 2014:33
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Det gamle landet og havet
Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2013:28
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Rurbane møter
Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
Fafo-rapport 2013:02
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid
Fafo-rapport 2012:44
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Mot en videre horisont
Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring
Fafo-rapport 2012:42
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad
Stemmer de ikke?
Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Fafo-rapport 2012:26
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fra sjø til land
Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020
Fafo-rapport 2012:22

Gunn Elisabeth Birkelund, Lars E. F. Johannessen,Erik Børve Rasmussen & Jon Rogstad

Experience, stereotypes and discrimination. Employers’ reflection on their hiring behavior
European Societies 2020 | Open access

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere
2018 | Åpen tilgang / Open access

Birkelund, G. E., Chan, T. W., Ugreninov, E., Midtbøen, A. H. & Rogstad, J.

Do terrorist attacks affect ethnic discrimination in the labour market?
Evidence from two randomized field experiments
The British Journal of Sociology 2018 | Abstract

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

The Public Sphere in the Nordic Model
2017 | Open access

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society
2017 | Open access

Gunn Elisabeth Birkelund, Kristian Heggebø and Jon Rogstad

Additive or Multiplicative Disadvantage?
The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities
European Sociological Review 2016 | Sammendrag / Abstract

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus
Sosiologisk tidsskrift 2012 | Les mer / Read more

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Den utdannede, den drepte og den glemte
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering
Sosiologisk tidsskrift 2010 | Les mer / Read more

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)

Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell
2015 Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Journal of Socioeconomics 2009 | Les mer / Read more

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
Sosiologisk tidsskrift 2014 | Les mer / Read more

Carl Endre Espeland and Jon Rogstad

Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events
Journal of Ethnic and Migration Studies 2013 | Les mer / Read more

Arnfinn H. Midtbøen and Jon Rogstad

Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research
Nordic Journal of Migration Research 2012 | Les mer / Read more

Jon Rogstad og Ingrid Wergeland

Liv og ære i valg andre nominasjoner
Samtiden 2009 | Les mer hos Samtiden / Read more

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad

Diskrimineringens art, omfang og årsaker
Søkelys på arbeidslivet 2008 | Les mer hos ISF / Read more

Jon Rogstad

Få sider – mange emner
Sosiologisk tidsskrift 2007

Jon Rogstad og Julia Orupabo

Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start
Søkelys på arbeidsmarkedet 2007 | Les mer hos ISF / Read more

Jon Rogstad

Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?
Horisont - Næringspolitisk tidsskrift 2006

Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed og Lars Westlie

Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion
Memoranda 2005 Download

Jon Rogstad

Diskriminering som erfaring
Søkelys på arbeidsmarkedet 2004

Jon Rogstad

Da Qureshi kastet hansken. Et svar
Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2003

Jon Rogstad

Det eksotiske som fordel
Søkelys på arbeidsmarkedet 2002

Jon Rogstad

Fremmed på brygga i Tønsberg
Tidsskrift for samfunnsforskning 2000

Jon Rogstad

Lille Pakistan – Store Oslo
Nytt Norsk Tidsskrift 2000

Jon Rogstad

Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det?
Søkelys på arbeidsmarkedet 1999

Jon Rogstad og Oddbjørn Raaum

Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet 1998

Jon Rogstad

Konjunktur och attityder
Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review 1998

Jon Rogstad

Mannfolk i arbeid
1998

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox
Tidsskrift for samfunnsforskning 1997

Jon Rogstad

Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet
Søkelys på arbeidsmarkedet 1997

Jon Rogstad og Arnfinn H. Midtbøen

Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering
Sosiologisk tidsskrift 1996

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt
Tidsskrift for Samfunnsforskning 1996

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå
Søkelys på arbeidsmarkedet 1995

Jon Rogstad

Arbeidsledige innvandrere i Oslo
Søkelys på arbeidsmarkedet 1995

Jon Rogstad og Geir Høgsnes

Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten?
Sosiologisk tidsskrift 1995

Geir Høgsnes og Jon Rogstad

Den nye migrasjonen til Tyskland
Søkelys på arbeidsmarkedet 1994

Jon Rogstad

Overtid blant arbeidstakere i Norge
Tidsskrift for samfunnsforskning 1994

Jon Rogstad

Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang
Søkelys på arbeidsmarkedet 1993

Jon Rogstad

Overtidsarbeid i nedgangstider
Søkelys på arbeidsmarkedet 1992

Jon Rogstad

Flere får fleksitid
Søkelys på arbeidsmarkedet 1992

Jon Rogstad

Den problematiske overtiden og tallenes magi
Søkelys på arbeidsmarkedet 1992

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak
2018 | Last ned PDF

Lars J. Kirkebøen, Gaute Eielsen, Marte Rønning, Susann Strømsvåg, Silje Andresen, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Jan Erik Berge og Lena Lindenskov

Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak
2018 | Last ned / Download PDF

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet
2017 | Last ned / Download

Jon Rogstad

IDOL-generasjonen
2015

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver
2009

Jon Rogstad og Monica Lund

Den demokratiske utfordring
2006

Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce

Innvandrere – fremtidens olje?
1999

Jon Rogstad

Overtid og bi-arbeid
1992

Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt

Fraværsgrensen i videregående skole
Perspektiver, konsekvenser og erfaringer
2021 | Open access

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model
2017 | Open access

Mette Andersson, Christine M. Jacobsen, Jon Rogstad, Viggo Vestel

Kritiske hendelser - nye stemmer!
Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge
2012 | Les mer hos Universitetsforlaget / Read more

Jon Rogstad

Demokratisk fellesskap
Politisk inkludering og etnisk mobilisering
2007 | Les mer hos Universitetsforlaget / Read more

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge
2003

Jon Rogstad

Sist blant likemenn?
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet
2001

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Marie Gjefsen, Marianne Takvam Kindt & Jon Rogstad

Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel
2019 | Les kronikken

Kaja Reegård og Jon Rogstad

Hvem snakker med de frafalne?
2013 | Les kronikken hos Aftenposten

Jon Rogstad

Elsker vi demokratiet?
2012

Jon Rogstad

Liv og ære
2009

Jon Rogstad

Hvilket mangfold?
2008

Jon Rogstad

Vi, de andre og valget
2007

Jon Rogstad

Minoritetspolitikk
2005

Jon Rogstad

En mors bekymring
2004

Jon Rogstad

Melkesjokolandet?
2003

Jon Rogstad og Trygve Aase

Ullevål sykehus – en flerkulturell modell?
2002

Jon Rogstad

Educating Shabana
2002

Jon Rogstad

Hotell med særklasse
2001

Jon Rogstad

Fra ammerom til bønnerom
2001

Jon Rogstad

Tapt uskyld?
2001

Jon Rogstad og Anne Britt Djuve

Virker innvandrerkvotering?
1998

Jon Rogstad

Er tiden over for overtid?
1996

Jon Rogstad

Overtid som middel
1993

Jon Rogstad og Kari Nyheim Solbrække

Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus
2012

Jon Rogstad og Guro Ødegård

From bonding to bridging
2010

Mette Andersson and Jon Rogstad

In-between identity and interest
Toward a transnational frame for political engagement among young adults with ethnic minority background in Norway
2010

Gunnar Myrberg and Jon Rogstad

Like Two Peas in a Pod?
A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm
2009

Jon Rogstad

The multicultural challenge
Political integration among ethnic minorities in Norway
2005

Jon Rogstad

Kjønn, etnisitet og makt
2002

Jon Rogstad

Discrimination on the labour market
Some theoretical and methodological considerations
1999

Jon Rogstad and Håkon Lorentzen

Motives for volunteering
1994

 • Prosjektledelse: Jon Rogstad
 • Prosjektledelse: Jon Rogstad
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Jon Rogstad
 • Prosjektledelse: Jon Rogstad, NOVA
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Kaja Reegård
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Jon Rogstad
 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Jon Rogstad
 • Prosjektledelse: Jon Rogstad
 • Fullførte prosjekter

 • Fullførte prosjekter

 • Prosjektledelse: Anne Britt Djuve
 • Fullførte prosjekter

 • Fullførte prosjekter