Skip to main content

Samspill mellom folketrygden og bediftsbasert pensjon, og pensjonsreformen


Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet og hvordan virkningen av det bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Prosjektet skal studere det samlede pensjonssystemet, der man tar med folketrygd, AFP og ulike tjenestepensjoner, og hvordan virkningen av dette systemet bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Arbeidet vil foregå over tre år og skal studere det samlede pensjonssystemet, der man tar med folketrygd, AFP og ulike tjenestepensjoner, og hvordan virkningen av dette systemet bidrar til å realisere sentrale mål med pensjonsreformen.

Fafo og Institutt for samfunnsforskning skal utføre dette prosjektet på oppdrag fra Forskningsrådet, under deres program for Evaluering av pensjonsreformen (EVAPEN i VAM). Prosjektet ledes av Fafo.

I den første delen analyseres hvordan endringene i folketrygden har bidratt til å forandre utformingen av forhandlingsbaserte ordninger og tjenestepensjoner. Videre analyseres hvordan endringer både i offentlige og private pensjonsordninger vil påvirke framtidige pensjonsnivåer for dagens yrkesaktive. I den siste delen analyseres hvordan arbeidslivets parter og andre interessenter har deltatt i og bidratt til den pensjonspolitiske endringsprosessen og hvordan debatten i media og kommunikasjonen om pensjonsreformen har artet seg.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon M. Hippe

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Jon M. Hippe
  • Jon M. Hippe

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2014
  • Avsluttes:
    juli 2017

Oppdragsgiver

  • Norges Forskningsråd

Ekstern publisering og formidling