Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Which Norwegian enterprises offer the poorest and the best pension entitlements?

Tove Midtsundstad

Nordic Journal of Working Life Studies 9(1) 2019

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Prosjekt: Samspill mellom folketrygden og bediftsbasert pensjon, og pensjonsreformen

Which Norwegian enterprises offer the poorest and the best pension entitlements?