Skip to main content

  • Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger

  • Arbeidsrett  | 
  • 2015
 
  • Vol 12 Nr 2 2015
Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 12(2), 194-212.