Skip to main content

Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger

Arbeidsrett |  2015
 
Vol 12 Nr 2 2015
Hippe, J. M. & Steen, S. I. (2015). Før tariffoppgjøret 2016: Adgangen til å opprette (brede) felles tjenestepensjonsordninger. Arbeidsrett, 12(2), 194-212.