Skip to main content

Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter


Prosjektet skal kartlegge hvordan statlige virksomheter jobber med seniorpolitikk og seniortiltak.

Formålet er å finne ut mer om hva som er virksomhetenes og seniorenes behov, samt indikere hvordan staten som arbeidsgiver kan støtte opp om seniorpolitikkarbeidet lokalt.

Ved å analysere data fra statens medarbeiderundersøkelse 2016 og foreliggende survey- og registerdata vil følgende problemstillinger belyses:

 1. Hvilke holdninger til seniorpolitikk har ledere i statlige virksomheter?
 2. Hvordan jobber statlige virksomhetene generelt med seniorpolitikk/ livsfasepolitikk?
 3. Hvilke tiltak tilbys og har de effekt?
 4. I hvor stor grad rekrutteres det ansatte over 55 år til statlige virksomheter?
 5. I hvor stor grad ønsker statlige eldre ansatte å skifte arbeid, og hvilke faktorer påvirker ønske om jobbskifte (mobilitet)?

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  november 2016
 • Avsluttes:
  mai 2017

Oppdragsgiver

 • Kommunal og moderniseringsdepartementet