Skip to main content
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen

Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

  • Fafo-rapport 2016:41
  • Fafo-rapport 2016:41

Seniorenes arbeidssituasjon kan variere mellom ulike bransjer og yrker, og dermed også behovene og utfordringene de møter som godt voksne arbeidstakere. Skal seniorpolitikken bli mer målrettet trengs det derfor analyser av seniorenes situasjon i enkeltsektorer. I denne rapporten ses det nærmere på senioransatte i barnehager, herunder blant annet trivsel og eventuelle arbeidsmiljøutfordringer, kompetanse og utviklingsmuligheter, samt planer for arbeid og pensjonering etter passerte 60.

  • Publisert: 16. desember 2016
  • Ordrenr. 20603
  • ISBN
    ISBN 978-82-324-0338-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0339-4 (nettutgave)ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk