Fafo-rapporter

Rapportsøk

Bedre gjennomføring i videregående opplæring
Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 2016:37

Nettutgave

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Modeller for å kvalifisere elever etter Vg2

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Torgeir Nyen

Temaet for denne rapporten er fire ulike kvalifiseringstiltak rettet mot ulike faser i den videregående opplæringen: kort og langt læreplasskurs for elever som står uten læreplass etter Vg2, ekstra støtte for elever som står i fare for å ikke fullføre Vg2 yrkesfag, og forsterket pedagogisk tilbud på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Rapporten er sluttrapporten i evalueringen av disse tiltakene. Vi presenterer resultater av tiltakene, og hvilke sider ved tiltakene som gir gode resultater. Vi diskuterer også hvilken plass slike tiltak bør ha i videregående opplæring som helhet.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20599