Fafo-rapporter

Rapportsøk

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Diskusjon av strategiske muligheter

Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland

Fafo-rapport 2016:42

Nettutgave

Forskningstema: Pensjon

Prosjekt: En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter

Forskere på Fafo: Kristin Alsos, Inger Lise Skog Hansen

Pensjonistforbundet er en partipolitisk uavhengig landsomfattende
organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske,
helsepolitiske og kulturelle interesser. I rapporten drøftes ulike
muligheter for å styrke Pensjonistforbundet samfunnsoppdrag,
herunder forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden, og
frivillighet og deltakelse i det sivile samfunn. Et sentralt spørsmål
er hvilke forutsetninger som skal til for at Pensjonistforbundet skal
kunne spille en mer aktiv samfunnsrolle, hva det vil innebære av
konkrete aktiviteter og hvilke kunnskapsbehov som følger med.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20604