Skip to main content
  • Tove Midtsundstad og Anne Inga Hilsen

Bransjespesifikk seniorpolitikk: 10 faktaflak

  • Faktaflak mars 2023
  • Faktaflak mars 2023

Faktaflakene oppsummerer bransjenes utfordringer på seniorpolitikkområdet og kommer med forslag og eksempler på strategier og tiltak som virksomhetene kan ta i bruk for å få flere til å stå lenger i arbeid.

  • Publisert: 24. mars 2023