Skip to main content
  • Jørgen Svalund og Geir Veland

Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

  • Fafo-rapport 2016:22
  • Fafo-rapport 2016:22

Denne rapporten tar opp bruken og virkningen av tre særordninger: retten til ekstra ferieuke fra man fyller 60 år, retten til redusert arbeidstid fra 62 år og retten til tilrettelagt arbeid på grunn av alder. Datagrunnlaget er to spørreundersøkelser foretatt i 2016; blant virksomhetsledere og blant arbeidstakere 60–70 år. I tillegg tar rapporten opp aldersgrenser i arbeidsmiljøloven generelt og bedriftsinterne aldersgrenser spesielt. Den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år den 1. juli 2015, og det ble samtidig innført en laveste grense på 70 år for bedriftsinterne aldersgrenser. Følgende spørsmål blir stilt:
•    Hvordan tilpasser virksomhetene seg de nye reglene i arbeidsmiljøloven?
•    I hvilken grad brukes særordningene for seniorer?
•    Hva er virkningen av – og holdningene til  – særordninger for seniorer?
•    Er det behov for å endre regelverket for særordningene?

  • Publisert: 1. september 2016
  • Ordrenr. 20584