Skip to main content
  • Beret Bråten og Henriette Lunde

Ekstern barnehagevurdering

Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?

  • Fafo-rapport 2016:17
  • Fafo-rapport 2016:17

Ekstern barnehagevurdering er en metode for å vurdere kvalitet i barnehagetilbudet. I denne rapporten kartlegger vi hvor ekstern barnehagevurdering benyttes, hvordan dette gjøres og hva som er erfaringene. Vurderingsmetoden skiller seg fra andre måter å vurdere kvalitet på ved at den introduserer og systematiserer et utenfra-blikk på barnehagens aktører og virksomhet. Samtidig inkluderer den, i vurderingsgrunnlaget, resultater fra andre kvalitetsmålinger. Slik har metoden potensial til å etablere et solid grunnlag for utviklingsarbeid i barnehagen. Vi identifiserer enkelte utfordringer knyttet til metoden og til hvordan formålet om kvalitetsutvikling følges opp.

  • Publisert: 23. august 2016
  • Ordrenr. 20579

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet.