Skip to main content
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Rettmessig forskjellsbehandling?

Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser

  • Fafo-rapport 2016:23
  • Fafo-rapport 2016:23

Ansettelser er forskjellsbehandling. Én får jobb, andre kommer lenger ned på listene. Det problematiske er ikke at det skjer en rangering. Spørsmålet er hva slags informasjon arbeidsgiverne legger vekt på når de vurderer om en jobbsøker passer inn på en arbeidsplass og til en jobb. I rapporten ser vi på metodene som benyttes, og hvordan arbeidsgivere vekter informasjonen de samler fra CV, standardiserte tester, jobbintervju, kjemi og egen magefølelse. Vi har fulgt fem virksomheter gjennom seks ansettelsesprosesser. Underveis har vi sittet inne på jobbintervjuer, observert tilbakemeldinger på personlighetstester og sittet på sidelinjen under caseøvelser og jobbtester. I tillegg har vi gjennomført kvalitative intervjuer med de fem største rekrutteringsbyråene som opererer i norsk arbeidsliv og gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot et stort antall arbeidsgivere.

  • Publisert: 17. august 2016
  • Ordrenr. 20585