Skip to main content
Bård Jordfald

Lokal lønnsdannelse i staten 2014

  • Fafo-rapport 2016:24
  • Fafo-rapport 2016:24

Denne rapporten retter søkelyset mot de lokale forhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2014. Lokale forhandlingsledere i forbund tilknyttet LO Stat beskriver sine erfaringer, hva de mener er viktig eller mindre viktig i slik forhandlinger, hvilke kriterier de mener bør legges til grunn for å oppnå lokale tillegg, samt hvilke målsetninger de har med slike forhandlinger. Videre redegjøres det for den økonomiske fordelingen av pengene ute i de om lag 300 forhandlingsstedene, og om de lokale organisasjonene klarte å hente ut sine andeler av de lokale pottene.

  • Publisert: 5. august 2016
  • Ordrenr. 20586

Fafo-forskere