Fafo-rapporter

Rapportsøk

Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Bård Jordfald

Fafo-rapport 2016:24

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Denne rapporten retter søkelyset mot de lokale forhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2014. Lokale forhandlingsledere i forbund tilknyttet LO Stat beskriver sine erfaringer, hva de mener er viktig eller mindre viktig i slik forhandlinger, hvilke kriterier de mener bør legges til grunn for å oppnå lokale tillegg, samt hvilke målsetninger de har med slike forhandlinger. Videre redegjøres det for den økonomiske fordelingen av pengene ute i de om lag 300 forhandlingsstedene, og om de lokale organisasjonene klarte å hente ut sine andeler av de lokale pottene.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 20586